toetsenbord
We hebben de kennis en ervaring om de redactie en correcties van uw proefschriften of oraties, beleidsrapporten, vakliteratuur of literaire werken te verzorgen. Evengoed redigeren we werk waarbij het accent op het beeld ligt, zoals tentoonstellingen, informatieborden, folders of kunstboeken.

Opdrachtgevers o.a.:  universiteiten (UU, RUN) hogescholen (HAN, HU), ministeries (OCW, VWS, Justitie, LNV), Staatsbosbeheer, onderzoeksinstellingen (CINOP, IVA, MBO-raad), bibliotheken, woningcorporaties, scholen.
tekst &
    redactie
Staatsbosbeheer folder Maashorst
WhazzUp, Tom ter Bogt
Gebiedsvisie Hoboken 2030
Vogelkijkscherm Haverhoeve Staatsbosbeheer