Opdrachtgevers o.a.:  woningcorporaties Portaal, Standvast, De Principaal, De Key • Mitros • Aedes • Gemeente Nijmegen (Grotestedenbeleid, Wijkaanpak & Leefbaarheid) • Zorgverzekeraar VGZ • Werkgroep Integratie Gehandicapten • UNHCR • Mothers Centers International Network for Empowerment (MINE) • Soroptimist International (Go for Water)
bouwen &
wonen
Portfolio